16, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

ఎడారి లో ఎండమావి శాంతి

నిదానించి నడు తమ్ముడూ
ఎడారంటి దారిలోన
అదేముంది అనుకోకు తమ్ముడూ
ప్రమాదం పొంచివుంది దాపులోన

నీకంటే ముందు ఈ దారిన
ధీరులు వీరులు అశువులు బాసారు
ఎందరో యోధులు ప్రాణాలు అర్పించారు

జాగర్త సుమా,
పొదలమాటున పొంచియున్న గుంటనక్కలు
చెదలలో బుసలు కొట్టే విషపు నాగులు
పీనుగుకై వెదుకులాడే  రాబందులు
ముందు ముందు పొంచియున్న ఇసుక తుఫాన్లు!

నడచి నడచి దాహం వేస్తే
దప్పిక తీర్చే నీరు లేదు
ఎండ కాసి నీరసిస్తే
సేద తీరే చెట్టు నీడ లేదు
చెమ్మగిల్లి, శక్తి సన్నగిల్లి
సొమ్మసిల్లి పడితే
పలికే దిక్కులేదు!!

వేరొకరి మాటెందుకు
నా విషయమే చెబుతాను!

నా ఆశయం దూరంగా మెరుస్తుంది
అందుకోవాలని పరిగెడుతుంటే
పొంచి వున్న ప్రమాదం
రానే వచ్చింది
పోరాడి గెలుపొందినా,
మార్పు తెచ్చి నా వైపు తిప్పుకున్నా
పయనించే మార్గంలో దూరం
పెరుగుతూనే వుంది!

ఇంతలో ఓ గాలి దుమారం
రేగిన ఇసుకతో దారి కనపడకుంది
దిక్కులు మటు మాయం
అంతా అగమ్య గోచరం!

గాలికి తట్టుకోని నిలబడిన నాకు
నా ఆశయం ముందుకు సాగమంటూ వుంటే

ఆ దూరాన్ని చేరుకున్నా
అక్కడ ఆ మెరిసే ఆ ఆశయం కనపడలేదు
అప్పుడు స్పురించింది నా మనసులో
అది ఎడారి లో ఎండమావని
అది దూరాన్నుంచి నోరు ఊరిస్తింది!

దరికి చేరితే మాయమై  నిరాశపరుస్తుంది!!

ఆ అశయం ఏదో కాదు "శాంతి"
ఈ ప్రపంచములో శాంతి కరువై
నేను వెదుకుతున్న బాట ఎడారి
"ఎడారిలో ఎండమావి శాంతి".

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి