23, మే 2013, గురువారం

పరిపక్వ జీవితం


ఉండాలోయ్ ఆవేశం!

 తప్పులను వేలెత్తి చూపేందుకు
అసత్యాన్ని ఖంఢించేందుకు
చెడుపై పోరాడేందుకు
దుర్మార్గాన్ని అంతమొందించేందుకు

కావాలోయ్ ఆలోచన!

మంచేదో చెడేదో గ్రహించేందుకు
ఉత్తమోత్తమ నిర్ణయాలు తీసుకొనేందుకు
ఆచితూచి అడుగులేసేందుకు

ఉండాలోయ్ ఆత్మస్థైర్యం!

ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా ఎదురు నిల్చేందుకు
పనయినా విజయవంతంగా ముగించేందుకు
ఓటమిలోనయినా క్రుంగక విజయంకై పోరాడేందుకు

కావాలోయ్ మానవత్వం!

మనిషిని మనిషిగా చూసేందుకు
ఆపదలో ఉన్నవానిని ఆదుకునేందుకు
ఆకలితో ఉన్నవానికి సాయం అందించేందుకు

ఉండాలోయ్ ప్రేమానురాగం!

హాయిగా జీవించేందుకు
శాంతంగా బ్రతికేందుకు
తోడునీడలను పొందేందుకు

కొంచెం శాంతం!
కొంచెం విచక్షణ!
కొంచెం వినమ్రత!

ఇవన్నీ కావాలోయ్!

పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా ఎదగేందుకు
పరిపక్వ జీవితం పొందేందుకు
నలుగురి లో నేనై
నేనే నలుగురి నై బ్రతికేందుకు
ఉన్నత జీవన పయనం సాగించేందుకు!